Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Biotouch Inc. USA w Polsce

Regulamin Szkoleń

Regulamin Szkoleń w Perfect-Glamour Marzena Kotowska

Warunki ogólne :
 
 1. Uczestnicy szkolenia nie mogą być chorzy na żadne choroby zakaźne, w trakcie szkolenia nie mogą przechodzić żadnych infekcji wirusowych lub bakteryjnych, aktualny stan zdrowia musi umożliwiać bezpieczne odbycie szkolenia ( także w stosunku do osób trzecich w szczególności Trenerów jak i modelek). Podpisem na końcu niniejszego Regulaminu  uczestnik szkolenia potwierdza prawdziwość powyższych informacji na temat swojego stanu zdrowia.

  UWAGA! OBOWIĄZKOWE NA SZKOLENIU

   
 2. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać krótkie paznokcie/tipsy, ubiór wskazany do pracy w gabinecie kosmetycznym ( wskazany ogólny dress code w kolorze białym lub czarnym : np. biała/czarna bluzka lub t-shirt, białe/czarne spodnie lub legginsy – proponujemy kolor czarny na wypadek pobrudzenia ubioru pigmentem ), fartuch oraz koniecznie własne obuwie zmienne do pracy w gabinecie kosmetycznym.
 3. W przypadku braku własnego fartucha uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do zakupu jednorazowego fartucha w naszym salonie za opłatą 30zł.
 4. Podczas szkolenia korzysta się ze sprzętu, pigmentów oraz akcesoriów jednorazowych należących do Perfect-Glamour Marzena Kotowska. Możliwa jest również praca na sprzęcie uczestnika szkolenia, jednakże po uzyskaniu wcześniej akceptacji Trenera.
 5. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie, w zależności od możliwości czasowych obu stron.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualności oraz pilnego i aktywnego uczestniczenia w szkoleniu. 
 7. Uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego pozytywne ukończenie szkolenia oraz upoważniającego do samodzielnej pracy, uwarunkowane jest zdaniem egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz  egzaminu z części praktycznej.
 8. Uczestnik przystępując do szkolenie akceptuje niniejszy regulamin.
 9. W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć oraz używania telefonu komórkowego ( z telefonu można korzystać w trakcie przerw ). 
 10. Uczestnik przystępując do kursu akceptuje niniejszy regulamin i warunki udziału w szkoleniu.

Płatności :
 
 1. Rezerwacja miejsca wiąże się z wcześniejszym wpłaceniem zadatku w wysokości co najmniej 20% wartości szkolenia, po uzgodnieniu odpowiedniego terminu ( akceptacja i potwierdzenie terminu następują drogą mail-ową ). Brak wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W razie rezygnacji ze szkolenia zadatek przepada, wyjątkiem jest choroba uczestnika szkolenia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. 
 2. Perfect Glamour Marzena Kotowska może w sytuacjach indywidualnych zrezygnować z konieczności wpłaty zadatku przed szkoleniem, jednakże uczestnik szkolenia musi przed rozpoczęciem szkolenia uzgodnić ten fakt z osobą upoważnioną z Perfect Glamour Marzena Kotowska.
 3. Pozostała kwota za szkolenie jest płatna gotówką na miejscu lub przelewem, na początku pierwszego dnia szkolenia w Perfect-Glamour Marzena Kotowska.
 
 
Oświadczenia :
 
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez firmę Perfect-Glamour Marzena Kotowska NIP 895-103-78-40 dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji w celach marketingowych oraz na otrzymywanie na mój adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
 2. Wyrażam zgodę na udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach wykonanych przez Perfect-Glamour Marzena Kotowska w trakcie prowadzenia szkolenia lub wykonywanych zabiegów w materiałach marketingowych Perfect-Glamour Marzena Kotowska. Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością Perfect-Glamour Marzena Kotowska i mogą zostać udostępnione uczestnikom szkolenia po ukończeniu szkolenia. Zdjęcia będą oznaczone logo Perfect-Glamour Marzena Kotowska i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez uczestników szkolenia.
 3. Wyrażam zgodę na wystawienie przez Perfect-Glamour Marzena Kotowska faktury VAT bez mojego podpisu. 
 4. Akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu.
 
Dane do przelewu :
 
Przelew krajowy : 
Perfect-Glamour  Marzena Kotowska 51-124 Wrocław ul. H. Kamieńskiego 57/1          
Nr konta bankowego Millenium Bank : 36 1160 2202 0000 0003 1739 0655
W tytule przelewu prosimy podać : imię i nazwisko uczestnika szkolenia, nazwa i termin szkolenia 
Przelew zagraniczny :
Perfect-Glamour Marzena Kotowska 51-124 Wrocław ul. Kamieńskiego 57/1
Nr konta bankowego Millenium Bank IBAN : PL 36 1160 2202 0000 0003 1739 0655
Kod BIC Swift: BIGBPLPW
W tytule przelewu prosimy podać : imię i nazwisko uczestnika szkolenia, nazwa i termin szkolenia