Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Biotouch Inc. USA w Polsce

Szkolenia z Dofinansowaniem z PUP

Od pary lat Perfect Glamour Marzena Kotowska współpracuje aktywnie z Powiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski w zakresie realizacji szkoleń osób korzystających z finansowania Funduszu Pracy.

Perfect Glamour Marzena Kotowska jest wpisana do do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem  2.02/00150/2009.
Posiadamy międzynarodową normę jakości w zakresie przeprowadzania usług szkoleniowych    PN-EN ISO 9001:2015.
 
Finansowanie przysługuje osobom w wypadku :
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
  • osób bezrobotnych
  • braku kwalifikacji zawodowych
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
Jeżeli potrzebujesz to przygotujemy dokumenty niezbędne dokumenty dla Powiatowych Urzędów Pracy aby otrzymać dofinansowanie.
 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do NAS, a udzielimy wszelkich informacji.

 
Podstawa prawna :
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40-41, art. 109a)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy