Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Biotouch Inc. USA w Polsce
Rezerwacja on-line

Szkolenia z Dofinansowaniem od 50% do 100%


Perfect Glamour Marzena Kotowska jest wpisana do do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem  2.02/00150/2009.

Perfect Glamour stosuje System Zarządzania Jakością oraz posiada międzynarodową normę jakości w zakresie przeprowadzania usług szkoleniowych PN-EN ISO 9001:2015.


1. Dofinansowanie 100% wartości dowolnego szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy 

Perfect Glamour współpracuje aktywnie z Powiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski w zakresie realizacji szkoleń zarówno dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych jak i pracujących.


Finansowanie przysługuje osobom w wypadku :
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
  • osób bezrobotnych
  • braku kwalifikacji zawodowych
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania prac
     
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą także wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji pracowników

Jeżeli potrzebujesz to pomożemy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych dla Powiatowych Urzędów Pracy aby otrzymać dofinansowanie.

2. Dofinansowanie z UE do szkoleń od 50% do 80% wartości każdego szkolenia 

Dofinansowanie realizowane jest w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych która jest serwisem prowadzonym przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ( PARP ).
Serwis to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in. szkoleń, kursów zawodowych, itp.), dzięki którym przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. 

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% wartości szkoleń w zależności od województwa w którym swoją siedzibę ma podmiot starający się o dofinansowanie.
Nie bez znaczenia jest także fakt że szkolenia z dofinansowaniem powyżej 70% z środków poblicznych ( dofinansowanie z BUR właśnie takim jest ) zwolnione są z podatku VAT.


W razie zainteresowania prosimy o telefon.

 
 

Sklep on-line